Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A firka léketana 2.

2008.10.18

Karakter 6000

A firka lélektana 2

 

Korábbi számunkban a vállalati firka okosságát firtattuk. Az unalmas vagy passzivitásra késztet értekezletek sajátos aktivitásra fogják az aktív típusú embereket, és kis műalkotásokba kezdenek a lap valamelyik szélén.

 

 Ugyanez történhet velünk telefonálgatás közben vagy egy több résztvevős beszélgetésben. Ám mindezen kriksz-krakszoknak komoly jelentésük van, rokon megnyilvánulás mindez a grafológiával, azaz kézíráselemzéssel, mint érzelmi-, agyi-, grafikai-, és ösztönös megnyilvá-nulás. Sorozatunk továbblép a vonalon, hogy végül a legbonyolultabb formákig eljusson. Kis túlzással mondhatjuk, hogy a firkáinknak végül lelke lesz, és ez mindannyiunkban kíváncsi-ságot ébreszt. A vonal, a kép, a pöttyök, a legkülönfélébb irányú satírozások öntudatlan megnyilvánulások, amelyet beállítódásunk, addigi élményeink, kudarcaink, félelmeink, titkos vágyaink, kreatív tartalékaink, életerőnk, szerelemvágyunk, precizitásunk, munka-alkoholizmusunk, éberségünk, hűségünk, léhaságunk, szabályosságunk, öntörvényűségünk, szorongásaink hoznak létre, és messzemenőkig határozza meg az akkori aktuális lelkiállapot. Többnyire a firka elején nem is tudható, mi kerekedik később ki belőle, és nem is bizonyos, hogy „kerekedik”: szögek, hegyes sarkok, szabálytalan formák, ívek végtelen tárházából választhatunk. A leggyönyörűbb a dologban, hogy míg állandóan keretek, időhatárok, határozatok, időpontok, határidők és feltételek közé vagyunk szorítva, addig itt nincs szabály.

A mai részben a geometriai alakzatok felé utazunk, később ábrák, állatok fák területének jelentéstartamait boncolgatjuk.

 

 

 

1.Diagonálisok: szimbolikájában a lépcsőzetes felemelkedés és leereszkedést jelenti az anyagi és a szellemi szférák között. A fokozatos feljutás és leereszkedés periodikusan ismétlődő lazítást és erőgyűjtést jeleníti meg.

 

 

 

 

2. Satírozás: A sűrűn egymás mellé húzott vonalak fedőréteget képeznek, amely a meglévő énerőkre utal, de ha nagy a nyomaték a papíron, az illetőtől nem állnak távol az erőszakos cselekmények. A satírozás az eltakarás, eldugulás, eltüntetés, meg nem mutatás jele. Ha satírozással javít valaki, korábbi dolgait nem vállalja, szégyelli, fedezi, szeretné meg nem történtté tenni. Nőknél férfias jelleg, tulajdonságok dominálnak.

 

 

 

 

3.

várfal: egyszer fent egyszer lent jelképe, a derűre ború, borúra derű. Ritmikusságával ugyanakkor egyensúlyt is teremt a fent és a lent között. Az efféle firkaalakzat az élet, a sors törvényszerűségeinek elfogadása, annak tiszteletben tartására utal. Az ilyen ember  a változásokat nem csak tudomásul veszi, de igyekszik nyomon is követni.

 

 

 

4.körhalmaz: A kör mint az egészről levált különálló egység jelenik meg ebbe a firkában.

Jelenthet erős magányosságérzést, kapcsolódási, kontaktusteremtési nehézséget. A rajzolóban egyúttal erős vágy él, hogy ebből az érzelmi állapotból kikerüljön, azonban pillanatnyilag nem tudja ezt megoldani.

 

 

 

5.Lánc: A lánc mint szimbólum többjelentésű. Egyfelől a gúzsba kötöttség, rabság, másfelől a méltóság a tekintély jelzője. Kifejezi egyúttal az emberek egymáshoz kötöttségét, testvériséget, valamint a dolgok soron következését, láncolatát. A ragaszkodás megnyilvánulása. Ha firkákban sokszor és hosszan fordul elő, az illető nem tud valamitől szabadulni, túlzottan kötődik. Ezt a helyzetet időnként stabilitásnak, máskor kellemetlen köteléknek éli meg.

 

 

 

 

6. ívkombináció: Az ívek az érzelmi melegség, a lágyság, a biztonságot nyújtó elfogadás és befogadás szeretet jelei. A tér különböző irányban elhelyezkedő hajlított vonalak kifejezik a firkáló hajlékonyságát, szeretetvágyát. Érzelmileg kissé elgyengült állapotban van, bizonytalannak, elesettnek érzékeli önmagát. Leginkább azt szeretné, ha valaki ölbe venné, eldajkálná. Jelentheti azt is, hogy a firkáló keres valakit, aki elfogadja.

 

 

 

 

 

7.Inda, kacs: Az égi és a földi szféra mágikus összefonódásának, a nagy ellentétek dinamikus együttműködésének jelképe. Hajlékony, rugalmas, lelkileg-szellemileg fiatal, az életet szerető és élvező ember firkája. Úton lévő, kereső, kutató, a világ iránt nyitott, érdeklődő személyiség. Képes a kötődésre és a megkapaszkodásra, de nem ragaszkodik semmihez görcsösen, szinte bármit el tud engedni. Ha valami nem kedvére való, azonnal elhagyja, s lényegében nem törődik vele, hogy milyen reakciót vált ki a másikból.

 

 

 

 

 

8.satírozott kör: A firka uralkodni vágyó személyt sejtet, aki szeret parancsolgatni, kioktatni és mások életét irányítani. Az emberekkel is hajlamos úgy bánni, mintha a tulajdonai lennének. Túlzott mértékű kötődést alakít ki a megszerzett javakkal kapcsolatban, és sokszor fél ezek esetleges elvesztésétől.

 

 

 

 

 

9.besatírozott ovális: Férfiak esetében az érett felnőtt nőktől való félelmet jelenti. Nőknél a nőiességgel, a női szerepeknek való megfeleléssel kapcsolatos szorongást fejezi ki.

 

 

 

 

 

10. Ovális ívkombináció: Sok belső bizonytalansággal és feszültséggel küszködő, kevés önismerettel rendelkező ember firkája. Problémáiért hajlamos a külvilágot felelősség tenni. Infantilis, lányos személyiség, problematikus szexualitással.

 

 

 

 

11.besatírozott négyzet: a firkáló fél a nyitottságtól, kitárulkozástól, ne mer spontán megnyilvánulni, viselkedni, cselekedni, miközben határozott és lelkileg erős képet szeretne magáról mutatni.

 

 

12.kocka: A kocka az alapkövet, a megalapozottságot, a stabilitást jelképezi. Szimbóluma a kiforrott személyiségű, önnön lelkét megmunkált embernek. Szilárd, megbízható személy firkái között jelenik meg, aki sokat dolgozik azon, hogy megismerje és megértse önmagát. Felismeri és tudatosan elfogadja sorsát, nem menekül a kihívások elől. Általában kreatív alkotóerővel bíró emberek rajzolják.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.